Samoobrona dla młodzieży i dorosłych

Informacje ogólne:

Samoobrona to jedna z utylitarnych umiejętności, jakie powinien posiadać każdy wykształcony człowiek w XXI wieku, świadom czyhających zagrożeń w dzisiejszych, niezbyt spokojnych czasach.

Zajęcia z młodzieżą i dorosłymi odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 1,5 godziny zegarowej i skierowane są do osób od 14-go roku życia. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest wypełnienie ankiety personalnej. Osoby niepełnoletnie dodatkowo muszą uzyskać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zajęciach. Treningi prowadzone są w formie rekreacyjnej dostosowanej do sprawności fizycznej uczestników. Koszt zajęć 160 zł miesięcznie.

Udział w pierwszych zajęciach jest nieodpłatny.

Cel zajęć:

  • poznanie zagrożeń i sposobów ich unikania – działania prewencyjne,
  • opanowanie podstaw prawnych działania w obronie koniecznej,
  • opanowanie podstawowych sposobów samoobrony w sytuacji zagrożenia,
  • podniesienie ogólnej sprawności fizycznej.

Realizowane zagadnienia
BHP w czasie zajęć. Miejsca wrażliwe na ciele człowieka. Podstawy prawne działania w obronie koniecznej. Zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym (prewencja).
Techniki bezpiecznego upadania.
Pozycje obronne i poruszanie się w walce.
Uwalnianie z chwytów za ręce z przodu i z tyłu.
Uwalnianie z chwytów za ubranie z przodu i z tyłu.
Uwolnienia z obchwytów na ramionach i pod ramionami z przodu i z tyłu.
Uwolnienia z duszeń palcami z przodu i z tyłu.
Uwolnienia z duszenia przedramieniem z przodu i z boku.
Techniki uderzeń i kopnięć w samoobronie.
Techniki rzutów i obaleń w samoobronie.
Techniki dźwigni i duszeń w samoobronie.
Samoobrona przed uderzeniami i kopnięciami.
Samoobrona przed chwytami i obchwytami ramion.
Samoobrona przed duszeniami.
Samoobrona przed chwytami i duszeniami w parterze.
Samoobrona przed uderzeniami i kopnięciami w parterze.
Samoobrona przed atakiem napastnika uzbrojonego w pałkę.
Samoobrona przed atakiem napastnika uzbrojonego w nóż.
Samoobrona przed zagrożeniem bronią palną.
Wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku w samoobronie.

Przed przystąpieniem do kursu należy zapoznać się z regulaminem zajęć prowadzonych przez SSiWW.

Zapraszamy.