Samoobrona dla dzieci

Informacje ogólne:

Samoobrona to jedna z utylitarnych umiejętności, jakie powinien posiadać każdy wykształcony człowiek w XXI wieku, świadom czyhających zagrożeń w dzisiejszych, niezbyt spokojnych czasach.

Zajęcia z dziećmi odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 1 godziny zegarowej i prowadzone są w dwóch grupach wiekowych 5 – 8 lat i 9 – 13 lat. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest wypełnienie ankiety personalnej zawierającej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zajęciach. Treningi prowadzone są w formie rekreacyjnej dostosowanej do sprawności fizycznej dzieci. Koszt zajęć 120 zł miesięcznie. Udział w pierwszych zajęciach jest nieodpłatny.

Cel zajęć:

  • poznanie zagrożeń i sposobów ich unikania – działania prewencyjne,
  • opanowanie podstawowych sposobów samoobrony w sytuacji zagrożenia,
  • podniesienie ogólnej sprawności fizycznej,
  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru – odwagi, zdyscyplinowania, wytrwałości w dążeniu do celu itp.,
  • rozładowanie emocji w trakcie rywalizacji sportowej,
  • nauka podstaw języka japońskiego.

Realizowane zagadnienia

BHP w czasie zajęć. Miejsca wrażliwe na ciele człowieka. Zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym (prewencja).
Techniki bezpiecznego upadania.
Pozycje obronne i poruszanie się w walce.
Uwalnianie z chwytów za ręce z przodu i z tyłu.
Uwalnianie z chwytów za ubranie z przodu i z tyłu.
Uwolnienia z obchwytów na ramionach i pod ramionami z przodu i z tyłu.
Uwolnienia z duszeń palcami z przodu i z tyłu.
Uwolnienia z duszenia przedramieniem z przodu i z boku.
Proste formy obezwładnienia napastnika z wykorzystaniem obaleń i rzutów.
Samoobrona przed uderzeniami.
Samoobrona przed chwytami i uderzeniami.
Samoobrona przed chwytami i obchwytami ramion.
Samoobrona przed duszeniami.
Samoobrona przed kopnięciami.
Samoobrona przed chwytami w parterze.
Samoobrona przed duszeniami w parterze.
Samoobrona przed uderzeniami i kopnięciami w parterze.
Rywalizacja sportowa w judo.

Przed przystąpieniem do zajęć należy zapoznać się z regulaminem zajęć prowadzonych przez SSiWW.

Zapraszamy.