Opłaty – Ostrów Wielkopolski

Opłata za zajęcia wynosi:

– 120 zł miesięcznie dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia,

– 160 zł dla młodzieży od 14 roku życia i dorosłych

(bez względu na liczbę treningów w miesiącu).

Nie ma możliwości wnoszenia opłaty za wybrane zajęcia treningowe – obowiązuje opłata miesięczna.

Wpłat za zajęcia treningowe należy dokonywać z góry, do 10- go każdego miesiąca przelewem bankowym na konto:

SZKOŁA SAMOOBRONY I WALKI WRĘCZ – ARTUR HARAJ
mBANK S.A.
76 1140 2004 0000 3002 6280 3714

Opłata za zajęcia treningowe może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.

Osoby rezygnujące z uczestnictwa w zajęciach treningowych w danym miesiącu, zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie instruktora prowadzącego zajęcia, osobiście, telefonicznie, SMS-em lub E-MAIL-em, nie później niż do 5-go dnia miesiąca. W przypadku braku w/w zgłoszenia zobowiązane są do uregulowania opłaty za treningi mimo nieobecności na zajęciach.

Opłata za egzaminy:

      • dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia – 60 zł
      • dla młodzieży od 15 roku życia i dorosłych – 120 zł

Opłat za egzaminy należy dokonywać przelewem bankowym na konto:

MODERN JU-JITSU POLSKA
mBANK S.A.
42 1140 2004 0000 3102 7966 2780