SAMOOBRONA I INTERWENCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Informacje ogólne:

Znajomość technik samoobrony i interwencji oraz przepisów prawa dotyczących ich wykorzystania to podstawowe umiejętności pracowników służb mundurowych. Skuteczną samoobronę i interwencję gwarantuje jedynie ciągłe doskonalenie technik zarówno indywidualnych jak i zespołowych – współpraca z partnerem/ami.

 

Szkolenia z zakresu samoobrony i interwencji dostosowujemy do specyfiki danej służby.
Realizacja zajęć może odbywać się w siedzibie SSiWW w Ostrowie Wielkopolskim, jak i u zleceniodawcy.

 

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu licencjonowanych i kwalifikowanych pracowników ochrony. Program, forma i koszt szkolenia do uzgodnienia.

 

Cel zajęć:

 • poznanie zagrożeń i sposobów ich unikania – działania prewencyjne,
 • opanowanie podstaw prawnych działania w obronie koniecznej oraz użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego,
 • opanowanie podstawowych sposobów samoobrony w sytuacji realnego zagrożenia,
 • opanowanie podstawowych sposobów użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego – siła fizyczna, wielofunkcyjna pałka obronna typu tonfa, pałka typu baton, kajdanki,
 • opanowanie podstawowych zasad współpracy z partnerem – obezwładnianie, sprawdzanie pod kątem posiadania broni i innych niebezpiecznych przedmiotów itp.
 • podniesienie ogólnej sprawności fizycznej.

Realizowane zagadnienia
BHP w czasie zajęć.

 1. Miejsca wrażliwe na ciele człowieka.
 2. Podstawy poruszania się w walce.
 3. Pady i przewroty w walce wręcz.
 4. Techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposoby ich blokowania.
 5. Rzuty przez biodro oraz podcięcia i ich odmiany.
 6. Chwyty transportowe – dźwignie na stawy kończyn górnych.
 7. Uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń.
 8. Sposoby obezwładniania z wykorzystaniem miejsc wrażliwych na ciele człowieka.
 9. Samoobrona przed atakami nożem i innymi niebezpiecznymi przedmiotami.
 10. Samoobrona przed zagrożeniem bronią palną.
 11. Posługiwanie się pałką służbową w samoobronie i interwencji.
 12. Techniki zakładania kajdanek i sprawdzenia osób pod kątem posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów.
 13. Techniki obezwładniania napastnika atakującego osobę chronioną lub postronną.
 14. Techniki przeglądania odzieży i bagażu w czasie imprezy masowej.
 15. Legitymowanie osób pieszych i poruszających się pojazdami.
 16. Techniki usuwania z obiektu, obszaru chronionego osób stawiających opór.
 17. Techniki usuwania z pojazdu osób stawiających opór.
 18. Ujmowanie osób zagrażających chronionym dobrom.
 19. Posługiwanie się ręcznym miotaczem substancji obezwładniających i przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób z pomocą energii elektrycznej.
 20. Podstawowe techniki posługiwania się bronią palną w walce.
 21. Współdziałanie pracowników ochrony w różnych sytuacjach taktycznych.

Zapraszamy