Samoobrona dla kobiet

Informacje ogólne:
Samoobrona to jedna z utylitarnych umiejętności, jakie powinien posiadać wykształcony człowiek w XXI wieku, świadom czyhających zagrożeń w dzisiejszych, niezbyt spokojnych czasach.
Zajęcia z Paniami prowadzone są w formie kursu samoobrony. Kurs obejmuje 20 godzinnych spotkań realizowanych raz w tygodniu. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest wypełnienie ankiety personalnej. Osoby niepełnoletnie dodatkowo muszą uzyskać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w kursie. Zajęcia treningowe prowadzone są w formie rekreacyjnej dostosowanej do sprawności fizycznej uczestniczek kursu. Koszt kursu wynosi 300 zł – płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 150 zł.

Cel kursu:
– poznanie zagrożeń i sposobów ich unikania – działania prewencyjne,
– opanowanie podstaw prawnych działania w obronie koniecznej,
– opanowanie podstawowych sposobów samoobrony w sytuacji zagrożenia,
– podniesienie ogólnej sprawności fizycznej.

Realizowane zagadnienia
BHP w czasie zajęć. Miejsca wrażliwe na ciele człowieka. Podstawy prawne działania w obronie koniecznej. Zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym (prewencja).
Techniki bezpiecznego upadania.
Pozycje obronne i poruszanie się w walce.
Uwalnianie z chwytów za ręce z przodu i z tyłu.
Uwalnianie z chwytów za ubranie z przodu i z tyłu.
Uwolnienia z obchwytów na ramionach i pod ramionami z przodu i z tyłu.
Uwolnienia z duszeń palcami z przodu i z tyłu.
Uwolnienia z duszenia przedramieniem z przodu i z boku.
Techniki uderzeń podstawą dłoni, kantem dłoni i łokciem.
Techniki kopnięć kolanem i stopą.
Proste formy obezwładnienia napastnika z wykorzystaniem obaleń i rzutów.
Samoobrona przed uderzeniami.
Samoobrona przed chwytami i uderzeniami.
Samoobrona przed chwytami i obchwytami ramion.
Samoobrona przed duszeniami.
Samoobrona przed kopnięciami.
Samoobrona przed chwytami w parterze.
Samoobrona przed duszeniami w parterze.
Samoobrona przed uderzeniami i kopnięciami w parterze.

Zapraszamy